GHE XUỒNG COMPOSITE

GHE XUỒNG COMPOSITE

Composite Phúc Vinh Chuyên sản xuất ghe xuồng bằng chất liệu composite. Chất liệu bền, nhẹ chi phí thấp
PHÚC VINH COMPOSITE

PHÚC VINH COMPOSITE

Sản phẩm sinh hoạt bằng chất liệu composite, sản phẩm chóng ô nhiểm môi trường đã được thì trường chấp nhận ưu việt
Nguyên Liệu Composite

Nguyên Liệu Composite

Nguyên Liệu composite với tính năng nhẹ, chống ô nhiểm môi trường, thường được ứng dụng sử dụng các sản phẩm cao cấp